תקנון רכישה אונליין

תקנון רכישת אונליין של קורסים

תנאי שימוש בקורסים שבבעלות אס טי דיגיטל ונרכשו אונליין בלבד, התקנון הזה אינו תקף לעסקאות שהתבצעו כעסקת מכר מרחוק בטלפון.

תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר בלי סיבה מיוחדת, והם מתייחסים גם לנשים כמובן.

הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש הבאים, שכן הם מהווים הסכם מחייב. רכישה אונליין של אחד מהקורסים של אס טי דיגיטל  באתר על כל תכניו ושירותיו מעידה על הסכמתך לתנאים אלו. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לרכוש את הקורס ולעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.

בהתאם לזאת, המונחים “קורס” או “קורסים” מתייחסים לכל תוכן לימודי שנרכש מחברת אס טי דיגיטל. והמונח “אתר” מתייחס לאתר שבו מאוכסנים הקורסים.

תנאי השימוש באתרי הקורסים

הקורס הינו קורס דיגיטלי, התלמיד יקבל סיסמא ושם משתמש לאתר הקורס שמאוחסן באתר האינטרנט https://academy.shaharandtolik.co.il

השירותים הניתנים באתר ניתנים לשימוש כמות שהם. לא תהיה טענה, תביעה או דרישה כלפי מערכת האתר בגין אופי השירותים שמציע האתר, אם הם מוגבלים, מותאמים לצרכיך, או התגובות שיעוררו פרסום פרטים או מידע מטעמך באתר.

המשתמש מסכים כי הוא בלבד ישא בכל אחריות וסיכון לכל נזק ו/או הפסד ישיר ו/או עקיף שייגרמו לו בגין השימוש באתר, לרבות צד שלישי, או שייגרמו כתוצאה מהסתמכות על התכנים באתר, מהשירותים המוצעים באתר או שיש אליהם גישה דרך האתר.

חברת אס טי דיגיטל שומרת על זכותה לשנות מעת לעת את מבנה השירותים שמציע האתר, תוכנם, מראם, היקפם וזמינותם, לרבות הסרה ו/או הוספה של קישורים, אשר נכללו באתר, וכל היבט אחר הכרוך בהם, כל זאת ללא הודעה מראש. שינויים אלה יתחשבו, בין השאר, באופיו הדינאמי של האינטרנט ובשינויים טכנולוגיים אחרים. שינויים כאלה עלולים לעורר אי-נוחות או תקלות. למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי חברת אס טי דיגיטל עקב ביצוע השינויים הנ”ל.

התכנים, הפרסומים, המידע והמוצרים המופיעים באתר מבוססים על מקורות חיצוניים, ולכן איננו אחראים להם בשום אופן, ובכלל זה למידת דיוקם או אמיתותם.

אתר זה מייצר חלק מרווחיו באמצעות שיווק תוכניות שותפים ובזמן שהמידע הנכלל באתר זה משמש כמידע כללי בלבד, המטרה היא גם לקדם שיווק מוצרים מסויימים ושירותים אשר משלמים לנו עמלה עבור כל מכירה אשר נעשית באמצעות יחידים אשר עקבו אחר ההמלצות והקישורים שלנו.

בשעה שאנו עושים את כל המאמצים לשמור את המידע מעודכן ונכון, אין באפשרותנו לייצג ולספק אחריות בשום צורה, כתובה, מצולמת או בעל פה, בצורה משתמעת או מרומזת לגבי התוכן, הדיוק, האמינות, ההתאמה או הזמינות בהקשר לאתר או האינפורמציה, מוצרים, שירותים, או גרפים קשורים אשר כלולים באתר לכל מטרה. לכן, כל שימוש באינפורמציה כזו היא על אחריותך הבלעדית.

בשום צורה, אנו לא נהיה אחראים לכל הפסד או נזק הכלולים ללא הגבלה, ישירה ו/או אשר נובעת מאובדן או נזק, או כל אובדן או נזק כלשהו אשר יהיה כתוצאה מאובדן מידע, או רווחים אשר ינבעו כתוצאה משימוש באתר זה.

באתר זה ישנם קישורים לאתרים אחרים אשר אינם תחת שליטה של חברת אס טי דיגיטל. אין לנו שליטה על החומר, המידע, התוכן והזמינות של אתרים אלו. עצם הכללת הקישור באתר אינה מרמזת שאנו ממליצים או תומכים מתוכן המפורט בהם.

נעשה כל מאמץ כדי שהאתר יפעל בצורה חלקה, ויחד עם זאת, חברת אס טי דיגיטל אינה לוקחת שום אחריות שהאתר לא יפעל בצורה זמנית בגלל עניינים טכניים אשר אינם בשליטתנו.

מערכת האתר שומרת לעצמה את הזכות לערוך או למחוק כל כתבה או תגובה, מכל סוג שהוא ובכל עת, בהתאם לשיקול דעתם של העורכים.

האתר לא מתחייב כי השימוש באתר יהיה זמין בכל עת וללא טעויות או שכל פגם או ליקוי באתר או בשירות יתוקן.

מדיניות הפרטיות

אנו מתחייבים שלא להעביר את כתובת הדואר האלקטרוני שלך, או כל פרט מזהה אחר, לגוף שלישי, במידה ותרשם לשירותים המוצעים באתר. באתר מופיעים תכנים הכוללים קישורים לאתרי אינטרנט המופעלים על ידי צד שלישי, שלפיכך אינם פועלים לפי מדיניות פרטיות זו. כאשר אתה מתחבר לאתרי אינטרנט אחרים, הצהרת פרטיות זו וכלליה אינם חלים יותר.

חבות החברה

מובהר במפורש כי אין כל התחייבות מטעם החברה להצלחת התלמיד בקורס ו/או ביישום תכני הקורס ו/או בהצלחה בעסקיו בעקבות הקורס, החברה לא מתחייבת כי הקורס יהיה בהתאם לציפיות התלמיד ו/או צרכיו ו/או כי צפויות לתלמיד תוצאות כאלה או אחרות עקב ההשתתפות בקורס; והתלמיד משחרר בזאת את החברה מכל אחריות כזאת ומוותר על כל טענה או תביעה בעטיה.הבעלות בכל זכויות הקניין הרוחני (לרבות, זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, סודות מסחריים, שמות מתחם, שמות מסחריים בארץ ובעולם) הגלומות בקורס, ובכלל זה ברעיונות, טכנולוגיה, עיצובים, שיטות העבודה, תכנים ( תסריטים, סרטונים, תכניות שיווק, תרשימים, תכניות עסקיות, וכל טקסט, גרפיקה, אנימציה, אודיו ווידאו – כולם ביחד, “התכנים”) של הקורס לרבות דף הפייסבוק או כל אתר או דף ברשת חברתית אחרת המשויך לקורס והמכיל תכנים מטעם הקורס ו/או מנוהל על ידי החברה או מי מטעמה, הינן בבעלותה הבלעדית של החברה.

מובהר במפורש כי אין כל התחייבות מטעם החברה להצלחת התלמיד בקורס ו/או ביישום תכני הקורס ו/או בהצלחה בעסקיו בעקבות הקורס, החברה לא מתחייבת כי הקורס יהיה בהתאם לציפיות התלמיד ו/או צרכיו ו/או כי צפויות לתלמיד תוצאות כאלה או אחרות עקב ההשתתפות בקורס; והתלמיד משחרר בזאת את החברה מכל אחריות כזאת ומוותר על כל טענה או תביעה בעטיה.

קניין וזכויות יוצרים

אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, להציג בפומבי, לתרגם או למסור לצד שלישי את הקורס או תכניו או כל חלק מהם, בלא קבלת הסכמתה המפורשת של החברה בכתב ומראש. התלמיד מתחייב שלא לעשות שימוש בתכנים אלא לשימושו האישי והפרטי בלבד.

מדיניות ביטולים בהצטרפות אונליין

כל עוד לא נאמר אחרת בדף המכירה של הקורס, ביטול הקורס יתאפשר בתוך 14 ימים מיום התשלום אך ורק במידה ולא בוצעה צפייה של מעל שיעור אחד מוקלט. במידה והתלמיד צפה במעל סרטון אחד, לא יתאפשר ביטול הקורס. במידה ומתקיימים התנאים לביטול כאמור, יוחזר מלוא התשלום בניכוי 5% מעלות הקורס או 100 ₪, הנמוך מביניהם. נתוני השימוש של התלמיד בקורס כפי שייקלטו במערכות החברה יהוו ראיה חלוטה לעניין שימוש התלמיד באתר הקורס. הביטול ייעשה בכתב בלבד, ויישלח באמצעות דואר אלקטרוני לכתובת [email protected]

שינוי תנאי השימוש

תנאי השימוש הם דינמיים, ולעיתים משתנים, אין עליך להניח שהם יישארו ללא שינוי ועליך להסכים לבדוק אם יש שינויים בתנאים בכל פעם אשר אתה מבקר באתר. אלא אם כן, הבסיס של האתר והתנאים השתנו בצורה כזו שנשלח הודעה באתר או באמצעות האימייל, לא תקבל שום הודעה על שינויים לתנאים אלו, בשום נסיבות, אתר זה אינו מבטיח הודעה. המשך השימוש שלך באתר או בשירותים הניתנים על ידו הינם ראיה לקבלת התנאים של כתב ויתור זה או שינויים שיבוצעו בו.

שינויים בתכנים

החברה שומרת את הזכות לבצע שינויים במערך הקורס, בין מבחינת סדר השיעורים, מערך השיעורים, סגל המרצים ושינוי בתכנים (ובלבד שהשינויים אינם פוגעים במטרת הקורס)

שימוש אישי באתר

התלמיד מתחייב לעשות שימוש אישי בלבד בתכני האתר ובמידע שהופק באמצעות אתר החברה. סיסמת הכניסה לאתר, הינה אישית ואינה ניתנת להעברה, אלא ניתנה לכך הסכמה בכתב מטעם החברה.

משך הלימודים

התלמיד רשאי לגשת לתכני הקורס בהתאם לזמן שהוצג לו בעת הרכישה אונליין.

בשום פנים ואופן אין לתלמיד גישה ללא הגבלה “לכל החיים”, אלא אך ורק למשך הזמן שהוצג לו בדף הסליקה.

תמיכה טכנית

לרשות כל התלמידים תמיכה טכנית בהתייחס לתפעול האתר ו/או תקלה בתוכן המועבר באמצעות פניה למייל info@ shaharandtolik.co.il בציון שם התלמיד ותוכן הפניה.

על הסכם זה יחולו דיני מדינת ישראל בלבד; ההחברה אינה מספקת כל מצג או התחייבות לגבי מידת הצלחתו של התלמיד בעקבות ו/או לאחר הקורס ביישום תכני הקורס או כל תוצאה אחרת והתלמיד מוותר על כל טענה בעניין זה; שינוי של הוראה כלשהי מהוראות הסכם זה או ויתור על זכות כלשהי מהזכויות הקבועות בו או הנובעות ממנו יהיו משוללי כל תוקף אלא אם כן יעשו בכתב ויחתמו על ידי הצדדים; במקרה שתנאי ו/או חלק מתנאי ו/או התניה בהסכם זה ייקבע, על ידי ערכאה משפטית או גוף שיפוטי מוסמך אחר, כבלתי חוקי או בלתי ניתן לאכיפה, הרי שיתר התנאים והתניות בהסכם זה יישארו בתוקף; הצדדים מסכימים לסמכות הבלעדית של בית המשפט המוסמך בתל אביב בלבד; הסכם זה משקף את כל המוסכם בין הצדדים. לא יהא תוקף לכל התחייבויות, הסכמות, או מצגים כלשהם, בין בע”פ ובין בכתב, אשר אינם נכללים בהסכם זה. הודעות ישלחו בכתב בלבד (כולל בדואר אלקטרוני), אם לתלמיד – לכתובת הרשומה בטופס ההרשמה, אם לחברה – לכתובת החברה כפי שמופיעה בטופס ההרשמה, או לכתובת אחרת שצד הודיע למשנהו בכתב, בהתאם לסעיף זה, שתשמש לקבלת הודעות.

 

תמיכה טכנית

אם נתקלת בבעיה טכנית באתר, יש למלא את הטופס הבא על מנת לקבל תמיכה.

*לתשומת הלב: הטופס הבא הוא לתמיכה טכנית בלבד!

תמיכה טכנית פעילה אך ורק בימים א’-ה’

* מענה יינתן תוך 24 שעות
דילוג לתוכן